Solna stads upphandlingar Ledsagarsservice och avlösarservice enligt LSS

Ledsagarsservice och avlösarservice enligt LSS

Solna Stad Solna

Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt LSS

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2018-05-03

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2018:6