Solna stads upphandlingar Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år enligt LSS

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år enligt LSS

Solna Stad Solna

Insatsen korttidstillsyn erbjuds före och efter skolan slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som till exempel sommarlov. Det är viktigt att ungdomar med funktionsnedsättning kan garanteras en trygg situation under dessa tider och att deras
föräldrar har möjlighet att delta i arbetslivet.
Korttidstillsyn ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska ge meningsfull sysselsättning och främja social gemenskap samt ge
fysisk och psykisk stimulans. Behovet av tillsynen kan vara mycket varierande och måste därför kunna utformas på ett flexibelt sätt med utrymme för individuella lösningar. Det ska
finnas den personal som behövs för att ge ett gott stöd, god service och omvårdnad.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-11-05

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ON 2013:76