Solna stads upphandlingar Inköp och uppsättning av vägmärken och annan vägutrustning

Inköp och uppsättning av vägmärken och annan vägutrustning

Solna stad, SOLNA

Ramavtalet omfattar utbyte och uppsättning av vägmärken och vägutrustning samt cykelvägvisningsskyltar samt inventering, dokumentation och åtgärdsförslag av befintlig skyltning. Andra skyltar kopplade till stadsmiljön kan förekomma inom ramen för avtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TND/2019:663