Solna stads upphandlingar Familjerådgivning med Solna stad som beställare

Familjerådgivning med Solna stad som beställare

Solna Stad Solna

Utifrån Solna stads beslut om att tillämpa lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) har stadens socialnämnd beslutat att genomföra upphandling av familjerådgivning i enlighet med LOV för att kunna erbjuda Stadens invånare en sådan verksamhet from 2014-01-01.

Syftet med upphandlingen är att utifrån Socialtjänstlagens krav och Solna stads mål och riktlinjer kunna tillgodose olika behov och önskemål hos medborgarna och erbjuda en verksamhet med god kvalitet till en rimlig kostnad. Solna stads socialnämnd är huvudman för verksamheten och Solna stad är ytterst ansvarig för verksamheten oavsett vem som utför den.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SN/2012:255