Solna stads upphandlingar Bostad med särskild service enligt LSS

Bostad med särskild service enligt LSS

Solna Stad Solna

Bostaden eller bostäderna som ansökan avser ska ligga inom Stockholms län. Utförare kan ansöka om godkännande för bostad med särskild service för barn eller bostad med särskild service för vuxna.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2018-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ON 2013:77