Solna stads upphandlingar Boendestöd för personer med funktionsnedsättning

Boendestöd för personer med funktionsnedsättning

Solna Stad Solna

Boendestöd beviljas till personer med funktionsnedsättningar som individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Inom ramen för biståndsbeslutet ska stödet anpassas flexibelt efter kundens funktionsnedsättning och hälsotillstånd. Syftet med boendestöd är att öka kundens funktionsförmåga och att bidra till ökad självständighet. I boendestöd ingår hjälp med att skapa struktur och rutiner i vardagen genom att:

· erbjuda lämpliga strategier som kan kompensera för de kognitiva svårigheter kunden har,
· bryta social isolering,
· få stöd till att komma igång med aktiviteter eller sysselsättning ,
· få stöd i kontakter med personligt och professionellt nätverk.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-03-21

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ON 2010:100