Avfallshämtning

Solna stad, SOLNA

Driftentreprenad avseende avfallshämtning i Solna stad med planerad avtalsstart 2021-04.

Upphandlingen omfattar i huvudsak:

Hämtning av rest- och matavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, latrin, elavfall inkl. bärbara batterier från hushåll, farligt avfall från hushåll samt kundtjänst, registerhållning och fakturering för samtliga uppdrag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TND/2019:1184