Skurups kommun VA-utbyggnad Skurup - Skivarp Etapp 3

VA-utbyggnad Skurup - Skivarp Etapp 3

Skurups kommun, SKURUP

Objektet avser utbyggnad av vattenledning mellan Skivarp och Skurups tätort. Entreprenaden innebär också utbyggnad av nya servisanslutningar till fastigheter.

Projektet är uppdelat i 3 etapper varav denna upphandling omfattar den tredje och sista.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-09)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

23/21