Skurups kommun VA-förstärkning Skurup - Skivarp, Etapp 2

VA-förstärkning Skurup - Skivarp, Etapp 2

Skurups kommun, SKURUP

Objektet avser utbyggnad av vattenledning mellan Skivarp och Skurups tätort. Entreprenaden innebär också utbyggnad av spillvattenledningar till de områden som ligger mellan orterna som inte idag har anslutning till kommunalt avlopp.

Projektet är uppdelat i 3 etapper varav denna upphandling omfattar den andra.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/17