Skurups kommun Utförare icke-valsalternativ inom LSS

Utförare icke-valsalternativ inom LSS

Skurups Kommun, SKURUP

Skurups kommun söker utförare inom LSS att utgöra kommunens utförare för de brukare som inte själva gjort val av utförare (icke-val). Utförare som antas kommer placeras på en turordningslista och tilldelas uppdrag i löpande ordning utifrån turordning och tillgänglighet på uppdrag.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2021-07-20

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2021.162