Skurups kommun Upphandling avseende fastighetsköp, uppförande av ny simhall, drift och förvaltning, upplåtelse av del av simhall och friluftsbad m.m.

Upphandling avseende fastighetsköp, uppförande av ny simhall, drift och förvaltning, upplåtelse av del av simhall och friluftsbad m.m.

Skurup Kommunala AB, SKURUP

Skurup Kommunala AB och Skurups kommun inbjuder intresserade köpare till anbudsgivning avseende köp av del av Fastigheten, på vilken det finns en befintlig friluftsbadanläggning belägen, projektering, uppförande och iordningställande av en ny simhall, drift och förvaltning av friluftsbadet och simhallen, tillika tillhandahållande av simskola, samt upplåtelse av vissa lokaler och ytor inom anläggningarna för beställaren att i egen regi bedriva simundervisning och idrottsundervisning.

Sista anbudsdag
8 dagar kvar

(2024-05-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

23/37