Skurups kommun Support/utveckling av befintlig metakatalog

Support/utveckling av befintlig metakatalog

Skurups kommun, SKURUP

Skurups kommun har, efter genomförande av ett förhandlat förfarande utan föregåendeannonsering enligt LOU (2016:1145) 6 kap. 14§ punkt 3 och detta meddelande, för avsikt att ingå avtal med ID North AB (556906-2903) avseende support och utveckling av befintlig metakatalog.

Avtalet tecknas med stöd av LOU 6 kap. 14 § punkt 2.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.491