Skurups kommun Ramavtal tekniska konsulter

Ramavtal tekniska konsulter

Skurups kommun, SKURUP

Upphandling av Ramavtal avseende Tekniska konsulter inom Plan, Geoteknik, Miljöteknik, Trafik och buller samt Risk

Inledning

Inbjudan

Skurups kommun inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud på upphandling gällande Ramavtal tekniska konsulter. Upphandlingen omfattar fem anbudsområden:

Planarktitekter

Geo- och miljöteknik

Trafikutredningar

Bullerutredningar

Riskutredningar

Volymer

Volymerna i detta ramavtal kommer variera utifrån politiska beslut och kan därför variera påtagligt. En uppskattad volym är:

Planuppdrag: X uppdrag per år

Geo- /miljötekniska undersökningar: X per år

Trafikutredningar: X per år

Bullerutredningar: X per år

Riskutredningar: X per år

Takvolym för detta avtal är 10 Mkr.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.958