Skurups kommun Ramavtal Bemanning - sjuksköterskor

Ramavtal Bemanning - sjuksköterskor

Skurups kommun, SKURUP

Skurups kommun upphandlar ramavtal avseende bemanning med sjuksköterskor.

Inledning

Inbjudan

Skurups kommun inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud på upphandling gällande ramavtal avseende bemanning med sjuksköterskor till Skurups kommuns verksamheter.

Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar bemanningstjänst avseende sjuksköterskor vid kortare eller längre vakanser i Skurups kommuns verksamheter. Uppdraget gäller i första hand att under semesterperioder bidra till verksamheternas bemanning men även med med viss stöttning under sjukfrånvaro.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.135