Skurups kommun Ramavtal avseende byte av vattenmätare

Ramavtal avseende byte av vattenmätare

Skurups kommun, SKURUP

Inledning

Inbjudan

Skurups kommun inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud på upphandling gällande Ramavtal avseende byte av vattenmätare.

Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar genomförande av byte av vattenmätare hos abonnenter i Skurups kommun.

Serviceförvaltningen tillhandahåller vattenmätare, packningar, plomberingsmaterial och arbetsorder.

Entreprenörer förbinder sig till beställaren, enligt kommande avtal, sköta all kontakt med fastighetsägaren, på svenska, via telefon, flygblad eller på annat sätt uppnå en god kommunikation med vederbörande.

Volymer

Åtagandet omfattar byte vattenmätare fördelat enligt följande:

2023: ca 620 st

2024: ca 680 st

2025: ca 460 st

2026: ca 570 st

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.457