Skurups kommun Muddringsarbeten i Abbekås hamn

Muddringsarbeten i Abbekås hamn

Skurups kommun, SKURUP

Inbjudan

Skurups kommun bjuder in till anbudsgivning gällande ramavtal för muddringsarbeten i Abbekås hamn.

Omfattning

Upphandlingen omfattar rensmuddring av sand/sediment i Abbekås hamn. I hamninlopp och del av yttre hamnen, enligt bifogad kartskiss, ska upptagas cirka 1500 m³ årligen. Muddring ska utföras en gång per år, normalt innan 31/3. Beställaren förbinder sig inte till viss volym utan angivna omfattning är beräknat på nuvarande planering. Angivna volymer ska endast betraktas som riktlinjer och är inte bindande för Beställaren.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022.1354