Skurups kommun Livsmedel; Grossistsortiment samt grönsaker, frukt och rotfrukter

Livsmedel; Grossistsortiment samt grönsaker, frukt och rotfrukter

Sjöbo kommun, SJÖBO

Sjöbo kommun samt Skurups kommun inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud avseende grossistsortiment och/eller leveranser av grönsaker och frukt. Upphandlingen är indelad i två områden;

1. Huvudgrossist; Kolonial, djupfryst, chark samt bryggeriprodukter

2. Färska grönsaker, frukt, potatis, förbehandlad potatis samt rotfrukter

Anbud kan lämnas på ett eller två områden.

Inbjudan

Sjöbo kommun och Skurups kommun, härefter Beställaren, inbjuder intresserade anbudsgivare, härefter Leverantören, till anbudsgivning avseende grossistsortiment och/eller leveranser av grönsaker och frukt i enlighet med detta dokument och dess bilagor.

Upphandlingen ska resultera i två (2) kontrakt som tecknas med två (2) leverantörer. Anbud kan lämnas på ett eller två områden.

Utvärdering sker enligt principen om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet baserat på lägsta pris.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/33