Skurups kommun Journalsystem för Elevhälsan

Journalsystem för Elevhälsan

Skurups kommun, SKURUP

Inledning

Inbjudan

Skurups kommun inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud på upphandling gällande Journalsystem för Elevhälsan. Upphandlingen kommer att genomföras under augusti-oktober 2022 beräknas vara slutförd under oktober 2022 .

Vision

Skurups kommuns vision är att ha ett system som uppfyller kommunens behov av ett användarvänligt och säkert journalföringssystem för samtliga medarbetare inom barn och elevhälsa utifrån gällande lagstiftning. Systemet är ett viktigt verktyg i skolans elevhälsoarbete där systemet underlättar och säkerställer rektors arbete med myndighetsbeslut utifrån gällande lagstiftning.

Systemet ska fylla en viktig funktion för samverkan över elevhälsans olika professionsgränser.

Systemets data ska kunna sammanställas på olika sätt och är en del av förvaltningens analyser i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Antal leverantörer

Avtalkommer att tecknas med 1 st. leverantörer, förutsatt att så många giltiga anbud kvarstår efter kvalificeringen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/23