Skurups kommun Färska mejeriprodukter

Färska mejeriprodukter

Sjöbo kommun, SJÖBO

Inbjudan

Sjöbo kommun och Skurups kommun, härefter ”Beställaren”, inbjuder intresserade anbudsgivare, härefter "Leverantören", till anbudsgivning avseende Färska mejeriprodukter i enlighet med detta upphandlingsdokument och dess bilagor.

Uppdraget framgår mer utförligt av punkt 1.2 samt avsnitt 4 Kravspecifikation.

Upphandlingen ska resultera i två (2) kontrakt som tecknas med två (2) leverantörer. Anbud kan lämnas på ett eller två områden.

Utvärdering sker enligt principen om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet baserat på lägsta pris.

Upphandlande myndighet och beställare

Sjöbo kommun Org. nr. 212000-1090275 80 SJÖBO

Skurups kommunOrg.nr. 212000-1082274 80 Skurup

Sista anbudsdag
11 dagar kvar

(2022-08-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/16