Skurups kommun Elupphandling

Elupphandling

Skurups kommun, Skurup

Skurupshem AB organisationsnummer 556429–3537, Skurups Kommun organisationsnummer 212000–1082, Skurup Kommunala AB organisationsnummer 556528–9484 och Skurups Elverk AB organisationsnummer 556934–1687 (nätförluster och egna anläggningar), nedan Beställaren, upphandlar fysiska elleveranser med möjlighet till finansiell säkring av elpris och inbjuder er att lämna anbud avseende elleveranser till verksamheten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

23/16