Skurups kommun Design av ny hemsida

Design av ny hemsida

Skurups kommun, SKURUP

Inledning

Uppdragets omfattning

Framtagande och implementering av design för ny hemsida för Skurups kommun.

Syfte och mål

Att Skurups kommun ska få en ny hemsida som, med beaktande av kommunens grafiska profil, möter kommunens krav och önskemål gällande såväl lättillgänglighet av information, tilltalande bemötande av besökare och en mycket hög grad av tillgänglighet i den digitala servicen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022.1347