Skurups kommun Dagvattenhantering Östra Industriområdet

Dagvattenhantering Östra Industriområdet

Skurups kommun, SKURUP

Skurups kommun upphandlar dagvattenhantering för utbyggnad av Östra Industriområdet

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/22