Skurups kommun Beläggningsarbeten

Beläggningsarbeten

Skurups kommun, SKURUP

Skurups kommun upphandlar ramavtal avseende beläggningsarbeten.

Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsarbeten: material, resurser, fräsning, asfaltsbeläggningar, vägmarkering, anläggningsarbeten samt anslutande tjänster i Skurups kommun inom områden med kommunal väghållning.

Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsarbeten: material, resurser, fräsning, asfaltsbeläggningar, vägmarkering, anläggningsarbeten samt anslutande tjänster i Skurups kommun inom områden med kommunal väghållning.

Upphandlingen avser en kontraktstid av 2 år med optionsrätt för beställaren att förlänga kontraktstiden med 1+1år.

Skurups kommuns uppskattade volym är ca 5 Mkr/år.

Beställaren förbinder sig inte till en viss volym, utan ovan angivna omfattning är beräknat för planerade inköp. Budgetbeloppet ska endast betraktas som riktlinje och är inte bindande för beställaren.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.266