Skurups kommun Badbrygga Bingsmarken

Badbrygga Bingsmarken

Skurups kommun, SKURUP

Skurups kommun upphandlar badbrygga vid Bingsmarken.

Bryggan ska vara färdigställd senast 2023-06-22.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.472