Skurups kommun Arbetskläder

Arbetskläder

Skurups kommun, SKURUP

Skurups kommun bjuder in till upphandling av arbetskläder, -skor och tillbehör. Upphandlingen omfattar tre verksamhetsområden: Varsel, Omsorg, Kost/lokalvård. Kommunen avser att tilldela kontrakt med en eller flera leverantörer inom respektive område.Lot nr.: 1

Arbetskläder

Upphandling av arbetskläder enligt upphandlingsdokument.

Last tender date: 03/25/2024 22:59:58

Type of contract: Supplies

Authority: Skurups kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10223

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10223&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Allmän information

Upphandling av arbetskläder enligt upphandlingsdokument.

Last tender date: 03/25/2024 22:59:58

Type of contract: Supplies

Authority: Skurups kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10223

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10223&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2024.233