Skövde Kommun Vård och omsorg Töreboda kommun

Vård och omsorg Töreboda kommun

Töreboda kommun Töreboda

Från och med 2011-11-01 tillämpar kommunstyrelsen i Töreboda kommun Lagen om valfrihet för upphandling av kundval inom hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SOL) samt delegerad och instruerad hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Töreboda kommun inbjuder därför företag att ansöka om att bli godkända utförare av hemtjänst samt delegerad och instruerad hemsjukvård.

Villkoren för att bli godkänd utförare finns beskrivna i Töreboda kommuns förfrågningsunderlag.

Töreboda kommun är indelad i 4 geografiska områden. Inom var och ett av dessa 4 områden finns det möjlighet att ansöka och teckna avtal som utförare.

Den upphandlade tjänsten omfattar både personlig omvårdnad och service alla dagar kl. 07.00 – 22.00.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-11-02

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KF2011/0084