Skövde Kommun Vår och sommarblommor Skövde

Vår och sommarblommor Skövde

Skövde kommun, Skövde

Skövde kommun inbjuder er att lämna offert på denna direktupphandling.

.

Bakgrund

Till vår- och sommarblomsplanteringarna 2020 önskar Skövde kommun köpa in vår och sommarblommor av god kvalité.

Syfte

Vi kommer göra temaplanteringar under namnet "sockersött" i Skövde kommun under våren och sommaren 2020. Vårblommorna är till stor del perenna växter som vi önskar förkultiverade så att vi har dem i full blom/prakt när de ska planteras.

Kravspec/önskemål

Vi önskar upphandla växtmaterialet (art, sort och storlek) i enlighet med växtlistorna som bifogas denna förfrågan och som därutöver följer de krav som ställs medan:

Leveransveckor för vårsortimentet: 16-18

Leveransveckor för sommarsortimentet: 22-24

Uppmärkning av sorter på varje låda

Krukstorlek ska minst vara den som anges i listan.

Plantorna ska vara välrotade och fuktiga vid leverans. Växtmaterialet ska vara i begynnande

blomning så att de kan planteras ut i staden direkt efter leverans och ge de skönhetsvärden

som förväntas av respektive sort. Växtmaterialet ska vara sunt och friskt. Ogräs, sjukdomar

och skadegörare får inte förekomma.

Pris ska vara angett fritt levererat till Verkstadsvägen 4 i Skövde.

Om anbud ges på andra sorter, annan kvalitet så ska detta framgå tydligt i offerten.

Det går bra att lägga anbud på bara vår eller sommarsortimentet om ni så önskar.

Utvärdering

Köparen kommer att anta den Leverantör som har lämnat den mest ekonomiskt fördelaktiga offerten, såsom kvalité, pris m m.

I den mån som växtmateriet kan levereras KRAV-godkänt kommer vi värdera det med en faktor 1,5.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-11-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Vår och sommar 2020