Skövde Kommun Valstad skola, ommålning av utvändiga träfasader

Valstad skola, ommålning av utvändiga träfasader

Tidaholms kommun, TIDAHOLM

Entreprenaden omfattar ommålning av utvändiga träfasader bestående av

liggande och stående träpanel, takfot och övrigt listverk. Byggnaderna har

också inslag av tegelfasader som ej skall behandlas.

Ytor framgår av fasadritningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/87