Skövde Kommun Valfrihetssystem inom hemtjänst

Valfrihetssystem inom hemtjänst

Skövde kommun, Skövde

I Skövde kommun tillämpas sedan 1 januari 2011 valfrihetssystem inom hemvården. Det innebär att den enskilde kan välja mellan att få sin hemvård utförd av kommunen eller av en privat utförare som kommunen godkänt.

Så länge som valfrihetssystem tillämpas i kommunen kommer ett förfrågningsunderlag ligga på webbsidan för valfrihetssystem för att möjliggöra för intresserade utförare att lämna in ansökan om att få delta.

Utförare som uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget godkänns och avtal upprättas mellan kommunen och utföraren.

Utförare av hemvård kan välja att antingen enbart utföra servicetjänster eller utföra servicetjänster, personlig omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser på uppdrag av kommunens legitimerade personal. Utförare kan också välja vilka geografiska områden man vill vara verksam i, samt ange kapacitetstak i timmar per månad.

För den enskilde som beviljats insatser hemvårdsinsatser och som inte själv vill välja utförare sker fördelning enligt ett turordningssystem. Utföraren kan välja om den önskar på turordningslistan och utgöra ett s.k. ickevalsalternativ.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2016-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2015.0098