Skövde Kommun Utredning av buller, emissioner mm för kv Vadden

Utredning av buller, emissioner mm för kv Vadden

Skövde kommun, Skövde

Skövde kommun inbjuder er att lämna offert på denna direktupphandling.

Uppdraget

Se bilaga "Uppdragsbeskrivning"

Kvalificeringskrav

Anbud anses vara kvalificerat för utvärdering under följande förutsättningar:

- Grundkraven i 13 kapitlet LOU uppfylls.

- Anbudsgivaren är registrerad i aktiebolags- eller handelsregistret.

- Anbudsgivaren är registrerad för F-skatt, mervärdeskatt och arbetsgivaravgift hos Skatteverket.

Upphandling

Detta uppdrag upphandlas genom direktupphandling. Förfrågan utgår till minst tre olika värderingsföretag som utför uppdrag i Skaraborg. Förfrågningsunderlaget utgörs av de handlingar som ingår i denna framställan.

Anbud skall lämnas på undertecknat anbudsformulär (se bilaga) via Visma Direktupphandling. Glöm inte de efterfrågade bilagorna till anbudsformuläret (meritförteckning [CV]). I Visma Direktupphandling finns rubrikerna "*Specifikation" och "*Pris". Under "*Pris" vill vi att ni fyller i timpris för uppdragsledaren och ansvarig utredare buller och ansvarig utredare övriga delar (SEK exklusive moms) och under *Specifikation" ber vi er fylla i det budgetpris och de timmar som budgetpriset baseras på.

Frågor besvaras endast genom Visma Direktupphandling. Sista dag att ställa fråga är torsdagen den 13 juni 2019.

Utvärdering

Det anbud som anses för beställaren mest ekonomiskt fördelaktiga efter analys av pris och mervärde .

Beställare

Beställarens ombud är enhetschef Mikael Zsiga och handläggare av upphandlingen är Carl-Johan Malm som även är projektledare för projekt Vadden. Uppdraget kommer att ledas av Anna Olsson som är delprojektledare för detaljplanen i projekt Vadden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-17)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-06-04

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

MEX.2019.274