Skövde Kommun Utökning, anpassning och service av befintliga brandlarmsystem

Utökning, anpassning och service av befintliga brandlarmsystem

Skövde kommun, Skövde

Uppdraget avser utökning och anpassning av befintliga brandlarmsanläggningar/brandlarmsystem (inkl. installation) samt service och support, felavhjälpning, årsprover och liknande uppdrag på befintliga brandlarmsanläggningar/brandlarmsystem.

Upphandlingen är uppdelad utifrån fabrikat på befintliga brandlarm. Anbud lämnas för ett, flera eller alla fabrikat. Varje del utvärderas var för sig.

Fabrikat/delar i upphandlingen:

Consilium

Eltek

Panasonic

Schneider

Siemens

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SEN2019.0093