Skövde Kommun Utemiljö Tråvad skola, Vara kommun

Utemiljö Tråvad skola, Vara kommun

Vara kommun, VARA

Tekniska förvaltningen vid Vara kommun upphandlar utemiljö samt borttagning av befintlig byggnad på Tråvad skola på totalentreprenad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-23)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-47