Skövde Kommun Uppförande och upplåtelse av skolmoduler vid Odensbergsskolan

Uppförande och upplåtelse av skolmoduler vid Odensbergsskolan

Falköpings kommun, FALKÖPING

Byggentreprenad markarbeten och montage, tioårigt hyresavtal, skolmoduler för 120 elever, möjlighet till friköp efter tio år. Totalentreprenad, generalentreprenad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/74