Skövde Kommun Tv- inspektioner, högtrycksspolning och slamsugning

Tv- inspektioner, högtrycksspolning och slamsugning

Skövde kommun, Skövde

Tillgodose behov av Tv- Inspektioner, Högtrycksspolning av avloppsledningsnät och Slamsugning av dagvattenbrunnar och ACO-dränrännor samt tömning och besiktning av fett och oljeavskiljare

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2020.0056