Skövde Kommun Transport och omhändertagande av avvattnat slam

Transport och omhändertagande av avvattnat slam

Skövde kommun, Skövde

Borttransport av avvattnat slam från Stadskvarns avloppsreningsverk samt omhändertagande och slutanvändning av slammet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-09-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-08-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/121