Skövde Kommun Trafiksignalsanläggningar Hjovägen

Trafiksignalsanläggningar Hjovägen

Skövde kommun, Skövde

Anläggning av nya trafiksignalanläggningar i två korsningar längs Hjovägen i Skövde, samt arbeten på sträckan mellan korsningarna.

Uppdraget omfattar markarbeten, kabelschakter/dragning, montering av trafiksignaler och belysning.

Generalentreprenad. Utförandeentreprenad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-07-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/106