Skövde Kommun Träd Skövde kommun hösten 2020

Träd Skövde kommun hösten 2020

Skövde kommun, Skövde

Beskrivning förfågan

Se bifogat dokument  Trädförfrågan Skövde kommun  2019 HÖST

Krav

Växterna ska säljas och levereras i enlighet med  Kvalitetsregler för plantskoleväxter utgiven av GRO:s (Gröna Näringens Riksorganisation) plantskolesektionsenaste upplaga samt statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS 2010:47 T42

Träden ska levereras kontrollerade och åtgärdade vad gäller kronuppbyggnadsbeskärning samt och vid behov försedda med toppledsstöd i de fall där genomgående stam är arttypiskt.

Alternativ till efterfrågade växter  ska vara likvärdiga i karaktär och storlek.

Vid leverans ska följa planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen. Vid leverans av E-planta ska erforderliga växtpass och e-certifikat följa.

Växterna ska vara av väl härdig proveniens lämplig för förhållanden i Skövde.

Tidpunkt för möjlig leverans ska anges om nedan tid inte kan garanteras.

Leverans

Leverans  ska kunna erbjudas till 30nov.

Leverans ska ske till Skövde tätort. Exakt leveransadress meddelas vid beställning.

Exakt tidpunkt och behov av lossning ska stämmas av med mottagare och kontaktperson  några dagar innan avtalad  leverans. Kontaktuppgifter delges senare  i beställningen.

Utvärdering

Köparen kommer att anta den Leverantör som har lämnat ekonomiskt fördelaktig offert som även uppfyller ställda krav avseende kvalitet och mängd. I de fall ingen anbudsgivare kan erbjuda samtliga ställda krav och mängder kan vi komma att plocka bitar ur presenterade offerter och därmed kan flera leverantörer bli aktuella.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-21)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-11-06

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20201110