Skövde Kommun Tekniska konsulttjänster inom gata/mark och VA - Tibro kommun

Tekniska konsulttjänster inom gata/mark och VA - Tibro kommun

Tibro kommun, TIBRO

Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster för projektering och ev. utredningar kopplat till projekteringsuppdragen inom områdena gata/mark och VA.

Anbud ska lämnas på hela uppdraget (samtliga efterfrågade tjänster och roller inom områdena gata/mark och VA).

Beställaren kommer, under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommer, teckna ramavtal med tre (3) anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/6