Skövde Kommun Tekniska konsulttjänster inom gata/mark, landskap och VA

Tekniska konsulttjänster inom gata/mark, landskap och VA

Skövde kommun, Skövde

Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulttjänster gällande projektering och utredningar inom områdena gata/mark, landskap och VA.

Mer information om upphandlingens omfattning framgår av AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget.

Anbud ska lämnas på hela uppdraget (samtliga efterfrågade tjänster och roller inom områdena gata/mark, landskap och VA).

Beställaren kommer, under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommer, teckna ramavtal med tre (3) anbudsgivare.

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2019-11-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2019.0388