Skövde Kommun Tekniska konsulttjänster avseende cirkulationsplats och GC-port Fågelviksleden

Tekniska konsulttjänster avseende cirkulationsplats och GC-port Fågelviksleden

Tibro kommun, TIBRO

Tekniska konsulttjänster avseende projektering för byggnation av cirkulationsplats samt gång- och cykelport vid korsningen Fågelviksleden/Hörnebovägen. Det projekteringsunderlag som tas fram ska ligga till grund för upphandling av utförandeentreprenad för

byggnationen.

Sista anbudsdag
Idag

(2019-08-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2018-000121