Skövde Kommun Spridning av kalk till sjöar, vattendrag och våtmark

Spridning av kalk till sjöar, vattendrag och våtmark

Habo kommun, HABO

Leverans och spridning av kalk till sjöar, vattendrag och våtmark

Inledning

Habo och Mullsjö kommuner tillsammans med Jönköpings kommun, Katrineholms kommun, Hjo kommun och Holmen Skog AB (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende leverans och spridning av kalk till sjöar, vattendrag och våtmarker under tiden 2023-2026.

Uppdraget omfattar leverans och spridning av totalt ca 8581ton kalkprodukter fördelat på:

Habo och Mullsjö kommuner 2059 ton

Jönköpings kommun 5422 ton

Hjo kommun 236 ton

Länsstyrelsen i Södermanland 120 ton

Länsstyrelsen i Östergötland 744 ton

Varav totalt:

540 ton kalkstensmjöl 0 -0,2 mm, som sprids med båt.

764 ton kalkstensmjöl 0 -0,2 mm, som sprids med helikopter.

7277 ton Optimix eller likvärdig icke dammande kalkprodukt som sprids med helikopter.

Leverans och spridning av kalk till sjöar, vattendrag och våtmark

Inledning

Habo och Mullsjö kommuner (gemensam miljöförvaltning) tillsammans med Jönköpings kommun, Katrineholms kommun, Hjo kommun och Holmen Skog AB (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende leverans och spridning av kalk till sjöar, vattendrag och våtmarker under tiden 2023-2026.

Omfattning

Upphandlingen har 5 parter:

Habo/Mullsjö kommuner

Jönköpings kommun

Hjo kommun

Länsstyrelsen i Södermanland (Katrineholms kommun)

Länsstyrelsen i Östergötland (Holmen Skog)

Ett avtal kommer tecknas för respektive part.

Uppdraget omfattar leverans och spridning av totalt ca 8581ton kalkprodukter fördelat på:

Habo och Mullsjö kommuner 2059 ton

Jönköpings kommun 5422 ton

Hjo kommun 236 ton

Länsstyrelsen i Södermanland 120 ton

Länsstyrelsen i Östergötland 744 ton

Varav totalt:

540 ton kalkstensmjöl 0 -0,2 mm, som sprids med båt.

764 ton kalkstensmjöl 0 -0,2 mm, som sprids med helikopter.

7277 ton Optimix eller likvärdig icke dammande kalkprodukt som sprids med helikopter.

Se bifogade bilagor med kalkmängder och spridningssätt för respektive område.

Detta under förutsättning att statsbidrag beviljas.

Spridning ska ske i enlighet med tillhandahållna spridningsplaner för kalkningsinsatser i respektive kommun under 2023-2026 samt detaljplaner för respektive kalkningsprojekt. Avvikelser får inte ske utan medgivande från kontrollanten.Fördelningen av kalk inom och mellan enskilda spridningsobjekt kan komma att justeras i samband med beslut av länsstyrelsen, dosrevidering före spridningen etc.

Ovanstående kalkmängder utgår från aktuella kalkplaner. Då kalkplanerna är föremål för kontinuerlig revidering samt att tillgången på ekonomiska medel är osäker kan angivna kalkmängder inte garanteras under hela avtalsperioden. Kalkmängderna kan både minska och öka under denna tidsperiod.Ovanstående uppgifter lämnas således som upplysning och garanteras ej. Om totalmängden kalk ändras med plus eller minus 15 % kan avtalet omförhandlas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

19/319