Skövde Kommun Solavskärmningsprodukter med tillhörande tjänster

Solavskärmningsprodukter med tillhörande tjänster

Skövde kommun, Skövde

Köpa av markiser mm med tillhörande tjänster såsom montage, reparation och service.

Garantitid

Garantitiden för nya eller reparerade produkter inklusive montering ska vara fem (5) år efter färdig installering.

Vid underrättelse om fel ska leverantören omgående undanröja fel alternativt leverera och montera ny vara på egen bekostnad.

Garantin omfattar inte fel som beror på att varan har använts i strid med användarinstruktioner eller på annat felaktigt sätt.

Uppfyller leverantören inte sina garantiförpliktelser efter att beställaren reklamerat felet, har beställaren rätt att låta tredje part göra nödvändiga reparationer och kräva de uppkomna kostnaderna från avtalad leverantör. Beställaren ska i detta fall i förväg underrätta leverantören om att varan kommer att repareras av tredje part.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SEN2019.0116