Skövde Kommun Service och underhåll för passivt fiberoptiskt nät för bredband

Service och underhåll för passivt fiberoptiskt nät för bredband

Väring sydost fiber ekonomisk förening, VÄRING

Skövdebygdens fibersamverkan genomför på uppdrag och företräder i denna ramavtalsförfrågan följande föreningar:

- Bergs fiber ekonomisk förening

- Böja fiber ekonomisk förening

- Greby Götlunda fiberförening ekonomisk förening

- Landsbygdsfiber Skövde AB

- Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening

- Väring sydost fiber ekonomisk förening

- Östra Sventorp fiber ekonomisk förening

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-03-10)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-12-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/203