Skövde Kommun Säsongsblommor till Skövde kommun 2022

Säsongsblommor till Skövde kommun 2022

Skövde kommun, Skövde

Bakgrund

Till säsongen 2022 önskar Skövde kommun köpa in säsongsblommor av god kvalité.

Syfte

Att plantera fina anuellurnor som ska försköna Skövde kommun och ge glädje till medborgare och besökare till Skövde kommun

Årets tema 2022

Lite vilt och galet 

Kravspec/önskemål

Vi önskar upphandla växtmaterial (art,sort och storlek) i enlighet med växtlistor som bifogas i denna förfrågan och som därutöver följer de krav som ställs nedan.

Anbud kan lämnas på de separata säsongerna som vår, sommar eller höst, dock ser vi helst att anbud lämnas på hela säsongen. 

Leveransveckor 

Överenskommelse mellan båda parter efter upphandlingen är klar.

Uppmärkning av sorter på varje låda.

Krukstorleken ska minst vara den som anges på listan.

Plantorna ska vara välrotade och fuktiga vid leverans.

Växtmaterialet ska vara i begynnande blomning eller om endast bladfägring vara i storlek så att de kan planteras ut i staden direkt och ge skönhetsvärden som förväntas av respektive sort.

Växtmaterialet skall vara sunt och friskt.

Ogräs, sjukdomar och skadegörare får inte förekomma.

Pris ska vara angett fritt levererat till Verkstadsvägen 4 i Skövde.

Antalet CC-vagnar som växterna levereras med ska antecknas på följesedel.

SKÖVDE KOMMUN

Tfn 0500-49 80 00

Skövde kommun tar emot e-fakturor via PEPPOL_nätverket. SKövde kommuns PEPPOL ID är : 0007:2120001710

Format: Svefaktura BIS 5A 2.0/svefaktura 1.0/PEPPOL BIS Billinge3

Kostandsfri e-fakturatjänst www.skovde.se/efaktura

OBS! vår fakturareferenskod/YY-nummer måste alltid anges på fakturan I detta fall YY609145 

Om anbud ges på andra sorter, annan kvalitet så ska detta framgå tydligt i offerten.

Om anbudet ges på andra sorter är det viktigt att man tar kontakt med oss innan byte sker. 

Utvärdering

Köparen kan komma att anta den leverantör som har lämnat den mest ekonomiskt fördelaktiga offerten, såsom kvalité, pris m m. I den mån som växtmaterialet kan levereras KRAV-godkänt kommer vi att värdera det med en faktor 1,5. 

Med vänliga hälsningar

Morgan Sjöberg

Skövde kommun

YY-609145

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-08-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021-08-13