Skövde Kommun Samarbetspartner för genomförande av ombyggnads- och renoveringsentreprenad

Samarbetspartner för genomförande av ombyggnads- och renoveringsentreprenad

Gullspångs kommun, Mariestad

Upphandling av Samarbetspartner för genomförande av ombyggnads- och renoveringsentreprenad åt KHF Gullspång-Hova Äldrebostäder och Gullspång kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-08)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/126