Skövde Kommun Revisionstjänster Töreboda kommun

Revisionstjänster Töreboda kommun

Töreboda kommun, TÖREBODA

Sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna i deras granskning av kommunens nämnder och styrelser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/68