Skövde Kommun Revisionstjänster Falköpings kommun

Revisionstjänster Falköpings kommun

Falköpings kommun, Falköping

Sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna i deras granskning av kommunens nämnder och styrelser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/113