Skövde Kommun Ombyggnation huvudstation Lidköpings elnät

Ombyggnation huvudstation Lidköpings elnät

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Teknisk Service, Elnät, vid Lidköpings kommun upphandlar ombyggnation av huvudstation i Lidköping på totalentreprenad.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-33