Skövde Kommun Om- och tillbyggnation Nyeport, Kv. Penta 9

Om- och tillbyggnation Nyeport, Kv. Penta 9

Kreativa Hus Skövde AB, Skövde

Projektet består av om- och tillbyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Penta 9

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/43