Skövde Kommun Lokalisering av brandstation i Skövde

Lokalisering av brandstation i Skövde

Skövde kommun, Skövde

Skövde kommun inbjuder er att lämna offert på denna direktupphandling i enlighet med bifogad AF med tillhörande bilagor.

Uppdraget omfattar att göra en förstudie av lokalisering av brandstation i Skövde tätort. Studien ska göras med utgångspunkt från utryckningstider, trafikflöden och stadsutveckling m.m. Analys med stöd av GIS-verktyg förutsätts.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-06-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

PLAN.2019.14